Moldova
Știri de ultimă oră din Moldova, evenimente din politică, economie, societate, breaking news, știri pe surse, declarații de la Parlament, Guvern, președinte, analize și comentarii

Ce prevede Starea de Urgență în Moldova - text integral

© Sputnik / Maksim BogodvidТабличка
Табличка - Sputnik Moldova-România, 1920, 23.10.2021
Abonare
Publicăm mai jos textul integral al Dispoziției nr. 1 Comisiei pentru Situații Excepționale din 22 octombrie 2021, în contextul instituirii stării de urgență în Moldova
Vineri, 22 octombrie, în Moldova a fost instituită stare de urgență. Iată ce prevede aceasta și în ce domenii se aplică.
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 148/2021 privind declararea stării de urgență, pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova DISPUNE:

Stare de urgență în Moldova - grup de lucru pentru achiziția gazelor

1. Se aprobă crearea Grupului de lucru de monitorizare în vederea supravegherii procesului de achiziții a gazelor naturale realizat de SA „Energocom” în următoarea componență:
a) Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – 1 persoană (președinte);
b) Ministerul Justiției – 1 persoană;
c) Ministerul Finanțelor – 1 persoană;
d) Serviciul de Informații și Securitate – 1 persoană;
e) Procuratura Anticorupție – 1 persoană;
f) Cabinetul Prim-ministrului – 1 persoană;
g) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor – 1 persoană.
2. Instituțiile menționate vor desemna imediat persoanele în Grupul de lucru de monitorizare și vor informa Președintele.

Stare de urgență în Moldova - ce va face Energocom

3. SA „Energocom”:
3.1. va crea grupul de lucru pentru achiziția gazelor naturale;
3.2. va utiliza criteriile de eligibilitate pentru calificarea ofertanților conform
prevederilor din anexă;
3.3. va utiliza criterii pentru selectarea ofertei câștigătoare, conform prevederilor
din anexă;
3.4. va asigura trasabilitatea tuturor comunicărilor (corespondență scrisă și electronică, procese-verbale ale ședințelor, mesajele electronice etc.) aferente procesului de achiziționare a gazelor naturale;
3.5. va încheia cu SRL „Moldovatransgaz” un contract pentru achiziționarea primelor 5 mil. m3 de gaze naturale. Prețul de achiziționare a gazelor naturale de către SRL „Moldovatransgaz” de la SA „Energocom” va acoperi cheltuielile operaționale, taxele și impozitele și nu va include profit.

Bani pentru Energocom din Bugetul de stat

4. Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (3) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, se modifică Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, în scopul alocării mijloacelor pentru majorarea capitalului social al Societății pe Acțiuni „Energocom”, în sumă de până la 1700000,0 mii de lei din contul modificării soldurilor de mijloace bănești la conturile bugetului de stat.
5. Transferarea mijloacelor se va efectua de către Ministerul Finanțelor în baza prezentei dispoziții, la solicitarea Agenției Proprietății Publice.
6. Agenția Proprietății Publice va asigura, prin intermediul organelor de conducere ale SA „Energocom”, aprobarea efectuării emisiunii suplimentare închise de acțiuni.

Instituirea Centrului de dirijare în Situații Excepționale

7. Se organizează activitatea Centrului de Dirijare în Situații Excepționale al Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (în continuare – Centru) în componența conform „codului portocaliu”, începând cu data de 23 octombrie 2021, ora 08.00 (mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr.69, sediul central al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI), cu stabilirea regimului de activitate 24/24 până la o decizie suplimentară (componența concretă a efectivului participant și regimul de activitate pot fi modificate în funcție de evoluția situației operative, la decizia șefului Centrului).
8. La propunerea șefului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, se desemnează conducător al Centrului domnul Alexandru OPREA, secretar de stat al MAI.
9. Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Apărării, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Mediului, Serviciul de Informații și Securitate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, Inspectoratul Management Operațional al MAI, Inspectoratul General al Poliției al MAI, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI vor delega în Centru, începând cu data de 23 octombrie 2021, ora 08.00, reprezentanți pentru desfășurarea activităților de coordonare, schimb de informații, pe toată durată activității, cu organizarea rotației efectivului.

Atribuțiile acestui CENTRU

10. Centrul:
10.1 va funcționa în conformitate cu prevederile Regulamentului Centrului de dirijare în situații excepționale al Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2018;
10.2 se va conduce de prevederile Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 207/2019;
10.3 zilnic va sistematiza informația colectată cu privire la situația excepțională - situație de alertă pe piața gazelor naturale și o va prezenta Comisiei;
10.4 periodic va informa publicul cu privire la evoluția situației și măsurile întreprinse pentru gestionarea ei;
10.5 va menține contactul permanent cu Punctele teritoriale de dirijare în situații excepționale (PTDSE) pentru asigurarea fluxului informațional.
11. Președinții Comisiilor pentru situații excepționale ale raioanelor, mun. Chișinău, mun. Bălți, UTA Găgăuzia vor activa, începând cu data de 23 octombrie 2021, ora 08.00, PTDSE ale Comisiilor pentru situații excepționale pentru monitorizarea permanentă a situației, în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale, care vor menține fluxul informațional cu Centrul.
12. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI va asigura activitatea Centrului (încăperi pentru activitate, mijloace IT și de comunicații, rechizite de birou, hrană etc.).

Stare de urgență în Moldova - utilizarea păcurii

13. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în termen de 5 zile, va organiza identificarea soluției pentru valorificarea păcurii donate de către Guvernul României Guvernului Republicii Moldova pentru depășirea situației actuale.
14. Ministerele și alte autorități administrative centrale vor urgenta realizarea măsurilor stipulate în Procesul-verbal nr.12-53-242-7749 al ședinței Comisiei din 13 octombrie 2021 și vor prezenta Comisiei, până la data de 25 octombrie 2021, rapoartele cu privire la nivelul de progres în realizarea măsurilor specificate.

Procurarea de gaze

15. SA „Moldovagaz” va încheia cu SRL „Moldovatransgaz” un contract de echilibrare pe perioada stării de urgență.
16. SRL „Moldovatransgaz” va încheia cu SA „Energocom” un contract pentru achiziționarea primelor 5 mil. m3 de gaze naturale. Prețul de achiziționare a gazelor naturale de către SRL „Moldovatransgaz” de la SA „Energocom” va acoperi cheltuielile operaționale, taxele și impozitele și nu va include profit.

SIS-ul va controla informațiile despre gaz apărute în mediul ONLINE

17. Furnizorii de servicii de găzduire a conținutului online și furnizorii de conținut online de pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligați ca, la decizia Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, să întrerupă imediat, cu informarea publicului, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează informații false ce afectează securitatea națională, în condițiile stării de urgență aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 148/2021.
18. Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova va aproba prin ordin și va face publică lista surselor cu conținut online care promovează informații false ce afectează securitatea națională în condițiile de stării de urgență aprobate de către Parlament.
19. Furnizorii de rețea și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului, în temeiul ordinului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele cu conținut online incluse în ordinul menționat.
Prim-ministru, Președinte al Comisiei Natalia GAVRILIȚA
Fluxul de știri
0