Reguli de utilizare ale materialelor

Preluarea parțială sau integrală a materialelor textuale, a materialelor foto și video ce sunt plasate pe pagina web ro.sputnik.md (în continuare site), al căror autor de drept este Sputnik (însoțite de semnul © Sputnik), este permisă doar dacă este făcută o trimitere la materialul propriu zis de pe site, precum și cu și indicarea numelui autorului acestui material, dacă textul este semnat de autor. La utilizarea materialelor nu respective este admisă introducerea de modificări care le denaturează conținutul.
Această regulă poate fi modificată oricând de Sputnik în mod unilateral, fără a aduce la cunoștința cuiva acest lucru. Noua redacție a acestei reguli intră în vigoare din momentul plasării ei pe site-ul: http://ro.sputnik.md/docs/terms_of_use.html
Fluxul de știri
0