Moldova
Știri de ultimă oră din Moldova, evenimente din politică, economie, societate, breaking news, știri pe surse, declarații de la Parlament, Guvern, președinte, analize și comentarii

Moldovenii care intră din aceste țări (ZONA ROȘIE) în Moldova stau în carantină - excepții

© Photo : Facebook / Lucian Bode Poliția de Frontieră Română verifică certificatele covid
Poliția de Frontieră Română verifică certificatele covid - Sputnik Moldova-România, 1920, 07.08.2021
Urmăriți-ne pe
НовостиTelegram
Ministerul Sănătății a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic sporit, pentru care se impune autoizolarea la intrarea în Republica Moldova.
Persoanele care au petrecut ultimele 14 zile în străinătate, sunt obligați să respecte regimul de autoizolare, cu următoarele excepții în dependență de țara de origine.

Zona verde:

test de diagnosticare covid-19 prin metoda PCR, efectuat 72 de ore înainte de intrare în țară;
act confirmativ de prezență a anticorpilor;
certificat de vaccinare eliberat cu cel puțin 2 săptămâni de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
Alte excepții care pot fi consultate pe site mai jos;

Zona roșie:

act confirmativ de prezență a anticorpilor;
certificat de vaccinare eliberat cu cel puțin 2 săptămâni de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
Alte excepții care pot fi consultate pe site mai jos;
Persoanele care se află în regim de autoizolare, sosite din țările clasificate ca zonă verde sau roșie, pot întrerupe acest regim după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR covid-19, iar rezultatul acestuia este negativ.
Lista actualizată a țărilor pentru care se impune carantina la intrarea în țară va intra în vigoare de luni, 9 august. În aceasta au fost incluse 72 de state.
În noul document se regăsesc un șir de țări pe care cetățenii moldoveni le vizitează frecvent precum Italia, Spania, Portugalia, Israel, Olanda, Rusia, Irlanda, SUA, Franța, Belgia și Marea Britanie.
Lista țărilor pentru care se impune autoizolarea la intrarea în Republica Moldova o puteți vedea mai jos:

Lista țărilor din ZONA ROȘIE

Africa de Sud
Andorra
Argentina
Armenia
Bahamas
Bangladesh
Belarus
Belgia
Belize
Botswana
Brazilia
Cipru
Columbia
Costa Rica
Cuba
Danemarca
Elveţia
Emiratele Arabe Unite
Estonia
Fiji
Finlanda
Franţa
Georgia
Grecia
Guatemala
Guyana
Honduras
Indonezia
Iordania
Irak
Iran
Irlanda
Islanda
Israel
Italia
Japonia
Kârgâzstan
Kazahstan
Kuweit
Liban
Libia
Lituania
Luxemburg
Malaezia
Maldive
Malta
Marea Britanie și Irlanda de Nord
Maroc
Mauritius
Mexic
Monaco
Mongolia
Muntenegru
Myanmar
Namibia
Nepal
Olanda
Oman
Panama
Portugalia
Rusia
Rwanda
San Marino
Seychelles
Spania
Sri Lanka
Statele Unite ale Americii
Tailanda
Tunisia
Turcia
Vietnam
Zimbabwe
Lista elaborată în conformitate cu decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se actualizează odată la 7 zile, în ziua de vineri, și intră în vigoare din ziua de luni a săptămânii viitoare.
Criteriul pentru includerea în listă a statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor în Republica Moldova reprezintă incidența cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile care este mai mare de 100 cazuri la 100.000 populație.
Persoanele care vor veni din aceste state, vor completa obligatoriu la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova fișa epidemiologică, având obligația să se autoizoleze pentru o perioadă de două săptămâni.
Detalii de intrare din ZONA VERDE
4. Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde (inclusiv cele care au tranzitat ţări clasificate ca zonă roşie în termen ce nu depăşeşte 24 ore) se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
Notă: Termenul de 72 ore se calculează din ora prelevării probelor/efectuării testului indicată în actul confirmativ. În cazul călătoriilor pe cale aeriană cu escală prin aeroporturile altor state, termenul de 72 ore se calculează până la prima îmbarcare din țara de pornire.
5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut la pct.4, vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor. DESCARCĂ fișa epidemiologică
6. Excepţii de la prevederile pct.4 și pct.5, se stabilesc pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:
1) persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării, prezentată pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
2) copiii cu vârsta de până la 6 ani;
3) elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor, participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;
Notă: Calitatea de elev/student, se confirmă la prezentarea carnetului de elev/student și/sau a ordinului de înmatriculare/contractul încheiat cu instituția de învățământ, iar în cazul scopului de admitere/concursuri/olimpiade, la prezentarea scrisorii de invitație/confirmare din partea instituției de învățământ, înscrierea online, etc.
4) minorii cu vârsta de până la 18 ani, însoțiți de persoane posesori ai unui act confirmativ de administrare a vaccinului anti-COVID-19, eliberat de instituțiile abilitate ungare, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Excepția are la bază prevederile înțelegerii convenite între Republica Moldova și Ungaria;
5) echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului. Această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021;
Notă: Calitatea de transportator se constată la exercitarea nemijlocită a atribuțiilor de serviciu, în momentul traversării frontierei de stat, cu prezentarea unui document eliberat în acest scop, cum ar fi: permisul de conducere/certificatul de competență profesională, foaia de deplasare; licența(legitimația)/certificatul/lista membrilor de echipaj al aeronavei; rolul de echipaj al navelor; lista personalului însoțitor la bordul trenului.
6) persoanele care călătoresc din motive imperative de sănătate sau umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
Notă: Călătoria din motive de sănătate se confirmă la prezentarea unui act/document oficial (în original sau copie) eliberat de instituția/clinica medicală publică sau privată, ori de medicul specialist, ce demonstrează tipul și tratamentul medical, consultația/examinarea medicală, tratament balneo - sanatorial, stomatologic etc., ce urmează a fi efectuat sau a fost efectuat în străinătate. După caz, dacă persoana, urmare a stării precare de sănătate (deficiențe de deplasare, instabilitate la deplasare, boli grave) necesită a fi însoțită, excepția de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare, se aplică și în privința persoanei însoțitoare. Călătoria din motive umanitare se confirmă la prezentarea (în original sau copie) a certificatului de deces, actului/documentului privind constatarea decesului, actului/documentului eliberat de instituția medicală privind starea de sănătate a rudei apropiate.
7) lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi.
Notă: Se consideră lucrători transfrontalieri persoanele domiciliate în Republica Moldova, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici, inclusiv autorități publice din Romania și Ucraina, sau persoanele domiciliate în Romania și Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici, inclusiv autorități publice din Republica Moldova, indiferent de cetățenia acestora. La stabilirea domiciliului, se vor lua în calcul localitățile prevăzute de Acordurile bilaterale cu Ucraina și Romania privind trecerea simplificată a frontierei de stat.
8) posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora – stabilite conform Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar.
Notă: În cazul asigurării ajutorului umanitar, faptul dat se va confirma la prezentarea scrisorilor de coordonare/informare din partea autorităților administrației publice centrale sau locale ale Republicii Moldova.
9) persoanele în tranzit (care nu depășeșește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova). Itinerarul tranzitării se stabilește de către polițistul de frontieră în comun cu solicitantul.
10) persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții legali ai acestora, dovedit prin documente confirmative în acest sens.
Notă: Calitatea persoanelor din categoria respectivă va fi confirmată la prezentarea citațiilor sau extraselor din sistemul informațional judiciar.
11) persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor antiCOVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ, prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației.
Notă: Rezultatul trebuie sa fie anticorpi IgG > 1,0 u/ml - Pozitiv, ceea ce înseamnă că ați fost expus la infecția cu SARS-CoV-2 (Covid-19) sau aveți imunitate post-vaccin antiCovid-19.
12) persoanele, cărora nu li s-a permis intrarea în statul vecin (România sau Ucraina) prin punctele de trecere rutiere sau persoanele cărora nu li s-a autorizat ieșirea din Republica Moldova ori nu li s-a autorizat scoaterea mărfurilor şi a altor bunuri.
Detalii de intrare din ZONA ROȘIE
7. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă roșie (inclusiv cei care au tranzitat țări clasificate ca zonă verde) vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor. DESCARCĂ fișa epidemiologică
8. Excepţii de la prevederile pct.7 se stabilesc pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:
1) persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării, prezentată pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
2) copiii cu vârsta de până la 6 ani;
3) copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace proprii. Confirmarea se prezintă pe suport de hârtie sau în format electronic, în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
4) persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor antiCOVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ, prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic, este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației.
Notă: Rezultatul trebuie sa fie anticorpi IgG > 1,0 u/ml - Pozitiv, ceea ce înseamnă că ați fost expus la infecția cu SARS-CoV-2 (Covid-19) sau aveți imunitate post-vaccin antiCovid-19.
5) persoanele în tranzit. Itinerarul tranzitării se stabilește de către polițistul de frontieră.

6)sportivii care se deplasează în scopul participării la competiţii sportive internaţionale, cantonamente şi şedinţe, precum şi organizatorii, oficialii şi membrii delegaţiilor sportive sau însoţitorii acestora (părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor minori), dacă prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
7) echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului. Această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021
8) persoanele, cărora nu li s-a permis intrarea în statul vecin (România sau Ucraina) prin punctele de trecere rutiere sau persoanele cărora nu li s-a autorizat ieșirea din Republica Moldova ori nu li s-a autorizat scoaterea mărfurilor şi a altor bunuri.
!!! Persoanele care se află în regim de autoizolare, sosite din țările clasificate ca zonă verde sau roșie, pot întrerupe acest regim după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova va fi efectuată prin culoarul de frontieră stabilit de polițistul de frontieră în comun cu solicitantul tranzitării, între punctele de trecere a frontierei de stat, în termen de până la 24 ore.
Notă: Nu se va considera TRANZITARE cazurile în care punctul de intrare și punctul de ieșire, solicitate pentru tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, sunt situate pe același segment de frontieră.
La intenția persoanei de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, șeful de schimb/superiorul patrulei va informa persoana, în mod obligatoriu, despre condițiile necesare tranzitării, culoarul stabilit de comun cu solicitantul, timpul necesar pentru tranzitare, care nu va depăși 24 de ore, precum și răspunderea în caz de nerespectare a cerințelor/condițiilor pentru tranzitare. Ulterior, îi va elibera formularul completat al Itinerarului de tranzit al teritoriului Republicii Moldova.
Notă: Persoanele care intră în Republica Moldova şi prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID19 sau actul confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, dar declară că intenţionează să tranziteze teritoriul ţării noastre, nu li se aplică prevederile capitolului IV, în dependență de excepțiile stabilite pentru zona verde sau roșie.
Fluxul de știri
0