Moldova
Știri de ultimă oră din Moldova, evenimente din politică, economie, societate, breaking news, știri pe surse, declarații de la Parlament, Guvern, președinte, analize și comentarii

Moldova schimbă regulile de traversare a FRONTIEREI - noua Hotărâre CNESP

© Sputnik / Mihai CarausVama Palanca
Vama Palanca - Sputnik Moldova-România, 1920, 18.07.2021
Abonare
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a hotărât să abroge complet prevederile privind traversarea frontierei de stat care au fost adoptate pe 29 aprilie 2021 și să instituie noi reguli. Acestea vor intra în vigoare începând de luni, 19 iulie.
Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică s-a întrunit din în ședință pe 17 iulie și a aprobat noi reguli împotriva răspândirii COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova. Iată textul integral al hotărârii.

Hotărârea nr. 57 din 17 iulie 2021 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare și a planului național de imunizare anti COVID-19, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice și datelor de acoperire vaccinală în plan național și internațional, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că evoluția procesului epidemic este nefavorabilă.
Vama Palanca - Sputnik Moldova-România, 1920, 18.07.2021
Moldova
Moldovenii vor sta în CARANTINĂ dacă intră din aceste țări - sunt EXCEPȚII
În ultimele săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere a numărului de cazuri COVID-19. Pentru ultimele 14 zile incidența COVID-19 a constituit 26 de cazuri la 100.000 persoane. De asemenea, în ultima perioadă rata fatalității aproape s-a dublat, crescând de la 2 la 3,13 decese din 100 cazuri de îmbolnăviri, și a fost înregistrată o creștere considerabilă a ratei de contagiozitate (numărul de reproducție efectiv) de la 0,75 în săptămâna a 21-a din anul curent la 1,05 în săptămâna a 27-a.
În prezent în țară se desfășoară etapa a treia a procesului de vaccinare. Până la zi au fost administrate 848.306 doze de vaccin împotriva COVID-19, dintre care prima doză a fost administrată la 500.900 persoane, iar numărul total de persoane vaccinate cu ambele doze constituie 347.406. Astfel, acoperirea vaccinală la nivel național constituie 14,5% cu prima doză și 9,8 % cu ambele doze. Prin urmare, rata acoperirii vaccinale în țara noastră este modestă comparativ cu media globală, care este de 22% cu prima doză.
Totodată, la nivel internațional se atestă o creștere semnificativă a numărului de cazuri de infectare cu noile variante ale virusului SARS-CoV-2. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat despre riscurile induse de răspândirea tulpinilor Delta și Delta+, care au fost confirmate deja în aproximativ 100 de state ale lumii.
Autoritățile competente din Republica Moldova au expediat laboratorului de referință din Germania probe prelevate de la persoane bolnave, iar rezultatele au arătat, până în prezent, prezența doar a tulpinii Alfa (britanice) a virusului.
În contextul riscului sporit de import al noilor variante ale virusului SARS-CoV-2, precum și de răspândire a acestora pe teritoriul țării, Comisia națională extraordinară de sănătate publică
1. Se mențin măsurile de prevenire şi control ale infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, conform Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021, cu unele modificări și completări.
2. Punctul 4 din anexa la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021 se abrogă de la data de 19 iulie 2021.

Noi reguli privind intrarea în Moldova

3. Se instituie, începând cu data de 19 iulie 2021, următoarele măsuri de prevenire şi control al infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:
 • 3.1. Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecției Sociale va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologie ridicat sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zona roșie şi zona verde. Lista va fi publicată pe paginile web oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Agenției Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, încadrate în zona roșie și zona verde, va fi actualizată o dată la 7 zile, în ziua de vineri, şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. Criteriul în baza căruia se stabilește încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat (zona roșie) este rata cumulativă de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportate la 100 000 de locuitori.
 • 3.2. Clasificarea țărilor/teritoriilor cu risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile, va fi realizată după cum urmează:
     - 3.2.1. zona verde va cuprinde țările/regiunile unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportată la 100 000 locuitori este mai mică sau egală cu 100;
     - 3.2.2. zona roșie va cuprinde țările/regiunile unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportată la 100 000 locuitori este mai mare decât 100.
 • 3.3. Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări clasificate ca zonă verde (inclusiv cele care au tranzitat țări clasificate ca zonă roșie în termen ce nu depășește 24 ore) se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
 • 3.4. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde şi nu dețin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut la punctul 3.3. vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică, precum şi vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică şi declarația pe propria răspundere vor fi completate şi semnate de reprezentantul legal sau de însoțitor.

Excepții

3.5. Se stabilesc excepții de la prevederile subpunctelor 3.3 şi 3.4 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă:
 • 3.5.1. persoanele care dețin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • 3.5.2. copiii cu vârsta de până la 6 ani;
 • 3.5.3. elevii/studenții cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susțină examene, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;
 • 3.5.4. minorii cu vârsta până la 18 ani însoțiți de persoane posesori ai unui act confirmativ de administrare a vaccinului anti-COVID-19 eliberat de instituțiile abilitate ungare, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Excepția are la bază prevederile înțelegerii convenite între Republica Moldova și Ungaria;
 • 3.5.5. conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren. Această excepție va fi valabilă până la data de 1 august 2021;
 • 3.5.6. persoanele care călătoresc din motive imperative de sănătate sau umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • 3.5.7. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din ţările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;
 • 3.5.8. posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de Organizaţia Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizațiilor/misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • 3.5.9. persoanele în tranzit (care nu depășește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
 • 3.5.10. persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanții lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative;
 • 3.5.11. persoanele care dețin un act confirmativ de prezență a anticorpilor antiCOVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigației.
3.6. Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă roșie (inclusiv persoanele care au tranzitat țări clasificate ca zonă verde) vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere vor fi completate şi semnate de reprezentantul legal sau de însoțitor.
3.7. Se stabilesc excepţii de la prevederile punctului 3.6 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:
 • 3.7.1. persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • 3.7.2. copiii cu vârsta de până la 6 ani;
 • 3.7.3. copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
 • 3.7.4. persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor antiCOVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigației.
 • 3.7.5. persoanele în tranzit (care nu depășește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
 • 3.8. Persoanele care se află în regim de autoizolare (carantină), indiferent de zona din care au sosit, pot întrerupe acest regim după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

Vaccinarea și alte măsuri de protecție anti-COVID

4. Conducătorii instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, agențiilor și instituțiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu sigur de activitate la locul de muncă, precum și facilitarea și încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica măsură de sănătate publică pentru prevenirea și controlul infecției, în scopul atingerii către data de 01.09.2021 a unei rate de vaccinare în rândul angajaților de minimum 70%.
5. Se admite desfășurarea evenimentelor festive cu caracter unic în cadrul unităților de alimentație publică, cu ocuparea a cel mult 50% din numărul de locuri în spațiile închise din cadrul unităților, prevăzut în Notificarea privind inițierea activității de  comerț, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 și obligația organizatorilor de a întocmi lista participanților, cu evidența epidemiologică, conform modelului stabilit (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, e-mail, adresa de domiciliu). Se recomandă desfășurarea evenimentelor în spații deschise.
6. În interiorul unităților de alimentație publică de orice tip se va admite un număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană. Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomerațiilor.
7. Pe teritoriul zonelor de agrement se va admite un număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană. Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomerațiilor.
8. Este obligatorie purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, în transportul public și la stațiile de așteptare, inclusiv în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
9. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne vor asigura:
 • 9.1. intensificarea măsurilor de prevenire și control al infecției cu COVID-19 la punctele de trecere a frontierei;
 • 9.2. intensificarea măsurilor de control al infecției COVID-19 conform prevederilor hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică în spațiile publice închise și deschise, în transportul public, în piețele agricole, centrele comerciale, zonele de agrement etc.;
 • 9.3. monitorizarea activă a persoanelor plasate în autoizolare, în tratament la domiciliu și a contacților.
10. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor vor asigura intensificarea măsurilor de control al infecției COVID-19 conform prevederilor hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică în piețele agricole, centrele comerciale, zonele de agrement, unitățile HoReCa, întreprinderile de alimentație publică și comerț etc.
11. Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vor asigura:
 • 11.1. intensificarea procesului de vaccinare anti-COVID-19;
 • 11.2. organizarea activităților de creștere a vigilenței lucrătorilor medicali privind răspândirea noilor tulpini ale virusului Sars-CoV-2 și monitorizarea activă a persoanelor aflate în autoizolare și a contacților;
 • 11.3. activitatea centrelor de vaccinare din cadrul instituțiilor medico-sanitare în zilele de odihnă, conform programului stabilit.
12. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică:
 • a) vor dispune facilitarea organizării procesului de vaccinare împotriva COVID19 și se vor convoca cel puțin o dată la 2 săptămâni pentru a discuta rezultatele și provocările procesului de vaccinare, cu identificarea și implementarea acțiunilor necesare;
 • b) vor stabili obiectivul de acoperire vaccinală a 70% din populația eligibilă la nivelul fiecărui teritoriu administrativ până la 01.12.2021.
13. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
14. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
15. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri și necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
16. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
17. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Lista statelor din Zona Roșie - regim de autoizolare

Lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, clasificate ca zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova
 1. Seychelles
 2. Cipru
 3. Fiji
 4. Tunisia
 5. Mongolia
 6. Namibia
 7. Marea Britanie și Irlanda de Nord
 8. Botswana
 9. Columbia
 10. Cuba
 11. Kuweit
 12. Spania
 13. Argentina
 14. Olanda
 15. Africa de Sud
 16. Andorra
 17. Georgia
 18. Malaezia
 19. Portugalia
 20. Costa Rica
 21. Oman
 22. Panama
 23. Maldive
 24. Brazilia
 25. Libia
 26. Iran
 27. Kârgâzstan
 28. Irak
 29. Luxemburg
 30. Malta
 31. Kazahstan
 32. Grecia
 33. Paraguay
 34. Rusia
 35. Emiratele Arabe Unite
 36. Uruguay
 37. Indonezia
 38. Monaco
 39. Chile
 40. Zimbabwe
 41. Guatemala
 42. Danemarca
 43. Irlanda
 44. Bolivia
 45. Tailanda
 46. Honduras
 47. Guyana
 48. Belgia
 49. Bahamas
 50. Belarus
 51. Zambia
 52. Capul Verde
Fluxul de știri
0