Societate
Știri de ultimă oră din societate, cazuri sociale, probleme, asistență socială, viața de zi cu zi, evenimente publice, culturale, viața de la țară, din cartier, prognoza meteo

Modificări pentru obținerea gradelor didactice I și II. Toate sunt deja oficiale

© Sputnik / Виталий Аньков / Accesați arhiva multimediaЭкзамен
Экзамен - Sputnik Moldova-România
Abonare
Unele dintre cele mai importante schimbări aduse de Ministerul Educației pentru obținerea gradelor didactice I și II se referă la reprogramarea inspecției pentru anul viitor dar și prelungirea perioadei de înscriere pentru seria 2021-2023.

BUCUREȘTI, 26 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Profesorii înscriși la examenul pentru obținerea gradelor didactice trebuie să știe că modificările pentru obținerea acestora au apărut deja în Monitorul Oficial.

Gradul didactic II poate fi obținut la 4 ani după promovarea examenului de Definitivat. El are 3 probe: inspecția școlară, testul scris și proba orală de pedagogie.

Экзамен - Sputnik Moldova-România
Educație
Titularizare, definitivat, grade didactice: modificările, în Monitorul Oficial

În ultima săptămână din august se susține proba scrisă.

După alți patru ani, un cadru didactic poate obține gradul didactic I. Și acesta presupune 3 probe: un colocviu de admitere, o inspecție școlară special și o lucrare metodico-științifică.

Cea din urmă se desfășoară online, până la data de 12 iunie 2020.

Modificări pentru obținerea gradului didactic II

Una din modificările apărute pentru obținerea gradului didactic II se referă la faptul că prima dintre cele două inspecții curente se programează, la solicitarea cadrelor didactice, în anul școlar premergător înscrierii pentru susținerea gradului didactic II, pe baza unei cereri. Pentru candidații programați pentru efectuarea primei inspecții curente în anul școlar 2019-2020, inspecția poate fi susținută și în anul școlar 2020-2021, anul școlar în care depun dosarul de înscriere.

În luna octombrie, în intervalul 1-31 octombrie se face înscrierea pentru acordarea gradului didactic II. Prin excepție, în acest an școlar, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la data de 1 deembrie 2020. Dosarul se depune la conducerea unității de învățământ.

Экзамен - Sputnik Moldova-România
Educație
Titularizare, definitivat, grade didactice – MEC, anunț de ultim moment

Acesta trebuie să cuprindă: fișa de înscriere completată, confirmată de conducerea școlii, conform anexei nr. 5 la metodologie; copii ale următoarelor documente, certificate ”conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui – după caz; c) copii ale diplomelor de studii, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate ”conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ; copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învățământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ; în cazul schimbării specialității față de examenul de definitivare în învățământ, se vor depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ, diploma de licență și suplimentul la diplomă pentru noua specializare; dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani școlari; dovada privind calificativele acordate la inspecțiile școlare din ultimii 2 ani școlari; recomandare scrisă asupra activității candidatului din partea consiliului profesoral al unității de învățământ unde este încadrat, copia de pe autorizația de funcționare provizorie/acreditarea unității de învățământ, pentru cadrele didactice care funcționează în unitățile de învățământ particular și copia raportului scris al inspecției curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ.

Ce se întâmplă cu candidații ce nu au susținut, în sesiunea 2020, inspecția școlară? Ei bine, acestora li se va acorda, prin recunoaștere și echivalare, nota 10, cu condiția ca la una din inspecțiile curente acesta să fi obținut calificativul Foarte bine sau nota 9, dacă la ambele inspecții curente candidatul a primit Bine.

Subiectele pentru probele de examen pentru obținerea gradului didactic II se stabilesc în plenul comisiei de examinare, cu respectarea programelor în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. Responsabilitatea elaborării subiectelor, precum și decizia privind structura și forma subiectelor aparțin comisiei de examinare din centrul de perfecționare, informează edupedu.ro.

Perioada de susținere a probelor scrise și orale pentru toate categoriile de cadre didactice este a doua săptămână din luna octombrie, cu excepția sesiunii 2020, când proba scrisă se susține în ultima săptămână din luna august. Instituțiile și unitățile de învățământ – centre de perfecționare – vor stabili și vor afișa anual, în această perioadă, graficul desfășurării probelor de examen.

Candidații vor susține, pentru sesiunea de examen 2020, doar o singură probă scrisă. Aceasta conține elemente de pedagogie și psihologie, dar și elemente de metodica specialității.

Modificări pentru obținerea gradului didactic I

Pentru sesiunea 2020, se susține proba scrisă, evident, respectându-se noile condiţii de distanțare socială minimă și securitate sanitară.

Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în anul școlar 2020-2021, candidații din seria 2021-2023 pot programa prima inspecție curentă = IC1- în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia.

Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), candidații din seria 2019-2021 pot programa a doua inspecție curentă - IC2 - în semestrul I al anului școlar 2020-2021, după avizarea și depunerea lucrării metodico-științifice, și pot susține inspecția specială și lucrarea metodico-științifică în semestrul II al aceluiași an școlar.

În perioada 1-31 octombrie a anului școlar în care se susține colocviuld e admitere se face înscrierea pentru acordarea gradului didactic I, pe baza dosarului de înscriere.

Monica Anisie - Sputnik Moldova-România
Educație
Guvernul a aprobat, prin OUG, modificări la definitivat, grade și titularizare

La fel ca și la gradul II, prin excepție, în acest an, perioada de înscriere se prelungește până la data de 1 decembrie 2020.

În acest an școlar, prin excepție, candidații din seria 2018-2020 care nu au susținut inspecția specială nu mai susțin această inspecție. În perioada suspendării cursurilor, susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I se desfășoară online, până la data de 12 iunie 2020, în prezența comisiei de examinare, având componența aprobată de direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării. Desfășurarea online a susținerii lucrării metodico-științifice se înregistrează integral și se arhivează la dosarul candidatului, la nivelul centrului de perfecționare, mai notează sursa citată.

Important! Condițiile de vechime necesare înscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor se referă la vechimea de predare efectivă la catedră și nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învățământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat cu studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licență, după caz, cu normă întreagă și cu îndeplinirea condițiilor de formare inițială, conform legii;.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru candidații cărora le-au fost aprobate propunerile de comisii, transmise de instituțiile de învățământ superior – centre de perfecționare pentru efectuarea inspecției speciale în anul școlar 2019-2020, și nu au fost efectuate, acestea se vor programa în anul școlar 2020-2021, în prima lună de activitate didactică, după încetarea stării de urgență/alertă.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

Fluxul de știri
0