Coronavirus
Coronavirus (COVID-19), infecție ce a afectat întreaga lume, inclusiv România și Moldova - ultimele știri despre simptome, tratament, vaccinare, cazuri de infectare, decese

Coronavirus în Moldova: DISPOZIȚIA Nr.8 - angajați, concedii, salarii, curse avia charter

© Photo : Guvernul Republicii MoldovaPrim-miniștrii Ion Chicu și Viktor Orbán au semnat Declarația Comună pentru Parteneriat Strategic
Prim-miniștrii Ion Chicu și Viktor Orbán au semnat Declarația Comună pentru Parteneriat Strategic - Sputnik Moldova-România
Abonare
Premierul Ion Chicu a prezentat Dispoziția nr.8 a Comisiei Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova. CSE s-a întrunit în ședință în seara zilei de 28 martie.

CHIȘINĂU, 29 mart – Sputnik. Dispoziția nr.8 a Comisiei Situații Excepționale (CSE) vizeaz[, între altele, dreptul conducătorilor unităților bugetare de a stabili, prin derogare de la lege, durata concediilor salariaților, rechemarea din concedii, repartizarea timpului de muncă etc.

Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020, declarate de odihnă, vor fi incluse în tabelul de evidență a timpului de lucru și de calculare a salariului pentru lunile martie și aprilie ca zile lucrate.

Pe perioada stării de urgență, se suspendă acțiunea legii ce prevede dreptul la acordarea premiilor unice salariaților din instituțiile bugetare.

De asemenea, CSE a dispus sistarea internărilor programate în instituțiile medico-sanitare, indiferent de forma juridică de proprietate și organizare pe durata stării de urgență.

CSE a mai decis că Ministerul Finanțelor va aloca, din Fondul de intervenție al Guvernului, suma de 19,5 milioane de lei Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea unor respiratoare, în scopul prevenirii și combaterii răspândirii infecției COVID-19.

O altă decizie a CSE vizează autorizarea cursele aeriene charter care transportă pasageri cu cetățenie moldovenească spre Republica Moldova.

Redăm textul integral al dispoziției nr.8: 

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:

1. Se împuternicesc, prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare, în perioada stării de urgență, conducătorii unităților din sectorul bugetar, cu dreptul:

1.1. de a stabili durata concediilor anuale ale salariaților;

1.2. de a rechema salariații din concediul anual de odihnă/neplătit/ de studii;

1.3. de a repartiza prin ordin/dispoziție timpul de muncă în cadrul săptămânii, cu asigurarea ținerii evidenței timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat;

1.4. de a atribui angajaților exercitarea unor activități/atribuții de prevenire și combatere a răspândirii infecției COVID-19, neindicate în funcțiile și atribuțiile entității.

2. În perioada stării de urgență se sistează internările programate în instituțiile medico-sanitare indiferent de forma juridică de proprietate și organizare.

3. Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul de intervenție al Guvernului, suma de 19,5 mil. lei, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea respiratoarelor prin intermediul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, în scopul prevenirii și combaterii răspândirii infecției COVID-19.

4. Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, punctul 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665/2016, pe durata stării de urgență, se permite Ministerului Afacerilor Interne, achiziționarea, utilizând procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a produselor antiseptice și a echipamentelor de protecție individuală (mănuși, măști, ecrane de protecție, combinezoane de protecție), necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecției COVID-19, în sumă de pînă la 1 mil.lei inclusiv, fără taxa pe valoarea adăugată, estimate pentru numărul de efectiv.

5. În legătură cu declararea zilelor de 30 martie - 03 aprilie 2020 zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada respectivă:

5.1. solicită acordarea/se află în concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii);

5.2. sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator;

5.3. vor activa, la decizia angajatorului la domiciliu, în scopul asigurării activității stringente a unității;

5.4. vor asigura activitățile de calculare a salariilor pentru luna martie;

5.5. vor asigura funcționarea sistemului trezorerial (evidența încasărilor și executarea plăților prioritare/urgente).

6. Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de lucru și de calculare a salariului pentru lunile martie și aprilie ca zile prezente la lucru.

7. Se suspendă, pe perioada stării de urgență, acțiunea art. 21 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar privind dreptul la acordarea premiilor unice.

8. Se împuternicește Directorul Serviciului Vamal, prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare, în perioada stării de urgență, cu dreptul de a stabili prin act administrativ intern, pentru unele posturi vamale la frontiera Republicii Moldova, a regimului de muncă de 24 ore, urmate de 72 ore de repaus.

9. Prin derogare de la art. 16 din Legea 174/2017 cu privire la energetică, art. 9 din Legea 107/2016 cu privire la energia electrică, art. 9 din Legea 108/2016 cu privire la gazele naturale, pe durata stării de urgență, ședințele Consiliului de administrație al ANRE nu se vor desfășura public, însă cu posibilitatea depunerii în scris a propunerilor persoanelor interesate pe durata consultării publice.

10. Prin derogare de la art. 6 din Legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, valabilitatea autorizațiilor de electrician autorizat, autorizațiilor cu privire la laboratoarele electrotehnice și taloanelor de autorizare la grupa de securitate electrică, care au expirat sau urmează să expire în perioada stării de urgență, se prelungesc pînă la expirarea stării de urgență.

11. Pe durata stării de urgență, în activitatea de urmărire penală pe cauzele inițiate până la sau în perioada stării de urgență, cu excepția cauzelor specificate în punctul 10 din anexa la Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.1 din 18 martie 2020, se întrerup de drept termenele:

11.1. de efectuare a urmăririi penale;

11.2. de examinare a sesizărilor despre infracțiuni, prevăzute la art.274 din Codul de procedură penală;

11.3. de efectuare a actelor de constatare, prevăzute la art.273 din Codul de procedură penală;

11.4. de soluționare a cererilor în procesul urmăririi penale, precum și a contestațiilor prevăzute la art.298-2992 din Codul de procedură penală;

11.5. de menținere a persoanei în calitate de bănuit, prevăzute la art.63 din Codul de procedură penală.

12. Termenele vor continua să curgă de la data încetării stării de urgență.

13. Se autorizează cursele aeriene charter, care transportă pasageri cu cetățenia Republicii Moldova spre Republica Moldova, operate de către compania aeriană:

- ISRAIR AIRLINES, din 30 martie 2020, TEL-AVIV - CHISINAU - BUCURESTI;

- AIR MOLDOVA, din 01 aprilie 2020, CHISINAU - NICE - CHISINAU.

14. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

15. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Fluxul de știri
0