Educație
Ultimele știri din educație pentru profesori, studenți, elevi și părinți, știri ce țin de universitate, liceu, școală, grădiniță, legi și anunțuri de la Ministerul Educației, examene, Evaluare Națională, Bacalaureat

Modelele de subiecte pentru titularizare 2020, publicate de Ministerul Educaţiei

© Sputnik / Виталий Аньков / Accesați arhiva multimediaЭкзамен
Экзамен - Sputnik Moldova-România
Abonare
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat pe site-ul său edu.ro modelele de subiecte pentru examenul de titularizare 2020.

BUCUREȘTI, 13 ian – Sputnik. Cadrele didactice pot vizualiza deje pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării modelele de subiecte pentru examenul de Titularizare din 2020. Unele dintre ele au rămas aceleaşi, potrivit primelor comentarii apărute pe reţelele de socializare.

Modele de subiecte publicate de edu.ro pot fi accesate AICI.

Calendarul examenului de titularizare 2020

În data de 8 mai 2020 se verifică și publică lista finală reactualizată cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs.

Înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020, la inspectoratele școlare se va face între 11-15 mai 2020, se arată în Metodologie

Verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului se realizează între 12-18 mai 2020.

În perioadele 18-19 mai 2020, 9-10 iulie 2020 pentru absolvenții promoției 2020/absolvenții 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, se validează înscrierea, prin semnătură, de către candidații sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului. Neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

În 22 mai 2020 se afișează, la sediile inspectoratelor școlare a listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioada de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul național care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate și a listei posturilor/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.

Între 25 mai – 30 iunie 2020 se organizează și desfășoară probele practice/orale și inspecțiilor speciale la clasă. De asemenea, se soluționează contestațiile la aceste probe.

Экзамен - Sputnik Moldova-România
Educație
Titularizare 2020: ce se întâmplă cu profesorii care iau note sub 5

Proba scrisă se susține în data de 15 iulie 2020.

Rezultatele inițiale se comunică în 21 iulie 2020, în aceeași zi și în 22 iulie se înregistrează, la inspectoratele școlare, contestațiile și se transmit la centrele de evaluare.

Între 23-27 iulie 2020 se soluționează contestațiile, iar rezultatele finale se comunică în data de 28 iulie 2020.

Repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul național sesiunea 2020 și au obținut media de repartizare minimum 7, calculată conform prevederilor art. 62, alin. (8) din Metodologie, pe perioadă nedeterminată pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, în condițiile în care condițiile de administrație ale unităților de învățământ au confirmat, prin adresă scrisă, că posturile didactice/catedrele respective au o viabilitate estimată de cel puțin 4 ani școlari și pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată.

În 30 iulie 2020 se repartizează candidații ce au media de repartizare minimum 7, conform prevederilor art. 62, alin. (8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Ședința de repartizare are loc în 31 iulie 2020.

Reactualizarea listei posturilor/catedrelor vacante se face pe 3 august 2020, iar emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră – 31 iulie - 21 august 2020.

Fluxul de știri
0