Important pentru cei din Diaspora: transferul de pensie şi Certificatul de viaţă

© Sputnik / Владимир Трефилов / Accesați arhiva multimediaДенежные купюры
Денежные купюры - Sputnik Moldova-România
Urmăriți-ne pe
НовостиTelegram
Românii care locuiesc în alte ţări din UE au dreptul la transferul în străinătate de pensie şi alte beneficii. Ce trebuie să facă beneficiarii sistemului public de pensii şi de alte drepturi de asigurări sociale pentru a li se plăti prestaţiile în străinătate.

карусели  - Sputnik Moldova-România
Tragedie cumplită în Diaspora: tânără ucisă de un carusel într-un parc de distracţii
BUCUREŞTI, 16 oct – Sputnik, Doina Crainic. Persoanele care au dreptul la prestaţii de invaliditate, de bătrâneţe sau de urmaş şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislaţiei române, vor beneficia de aceste prestaţii chiar dacă reşedinţa lor este stabilită pe teritoriul altui stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul unui stat cu care România aplică instrumente juridice bilaterale, potrivit rotalianul.com.

Pentru a beneficia de acestea, cetăţenii români trebuie să urmeze următorii paşi:

I. Să comunice caselor teritoriale de pensii informaţii privind contul deschis în străinătate în care se vor achita prestaţiile de invaliditate, de bătrâneţe sau de urmaş sau ajutoarele de deces dobândite potrivit legislaţiei române;

II. Să completeze şi să transmită Certificatul de Viaţă, conform instrucţiunilor caselor teritoriale de pensii.

În vederea achitării prin transfer bancar a prestaţiilor amintite, casele teritoriale de pensii vor utiliza informaţiile bancare confirmate de beneficiarii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale prin intermediul:

– Formularelor de legătură transmise de instituţiile de asigurări sociale de pe teritoriul statului de reşedinţă (locul de şedere obişnuită) sau al

– Declaraţiilor de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Declaraţia de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii se transmite la sediul casei teritoriale de pensii personal de către titularul drepturilor sau se depune, prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii, însoţită de un document care confirmă detalii bancare şi de o copie a actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual.

În cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care România a aplicat sau aplică acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale, documentul care confirmă detaliile bancare va fi însoţit de un act care atestă locul de şedere obişnuită.

Euro - Sputnik Moldova-România
Românii din Diaspora: sute de noi locuri de muncă în ţările cu cei mai mulţi români
Declaraţia şi documentele care o însoţesc pot fi transmise prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii, sau prin e-mail, prin scanare şi transmitere la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.

În cazul beneficiarilor nerezidenţi stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European care nu şi-au exprimat opţiunea cu privire la valuta în care doresc să primească drepturile ce li se cuvin din cadrul sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări, plăţile vor fi efectuate în euro, cu excepţia beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în cazul cărora plăţile vor fi efectuate în GBP.

Pentru a beneficia de drepturile cuvenite în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, beneficiarul nerezident aflat în plată are obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un Certificat de viaţă.

Transmiterea Certificatului de viaţă

În luna octombrie a fiecărui an, Casa teritorială de pensii competentă transmite beneficiarului, la adresa sa de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz, un exemplar al Certificatului de Viaţă completat în Partea A, indicând data limită de transmitere a certificatului de către beneficiar. Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a Certificatului de viaţă în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz.

La solicitarea beneficiarului nerezident autoritatea legală de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz, certifică faptul că Partea B a Certificatului de Viaţă a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului. Autoritatea legală abilitată să completeze Partea C a Certificatului de Viaţă poate fi şi misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în statul de reşedinţă.

Dacă beneficiarul nerezident nu prezintă sau nu transmite Certificatul de Viaţă menţionat, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, casa teritorială de pensii competentă suspendă drepturile cuvenite titularului începând cu luna februarie a anului în curs.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi site-ul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

Fluxul de știri
0