Economie
Știri de ultimă oră din economia României, Moldovei, europeană și internațională, relații economice dintre SUA, UE, Rusia, comerț extern, relații și schimburi economice, bani și valută, monede străine, EURO, Dolar, bani

Așa au distrus CFR-ul: Bonusuri ilegale pentru șefi, terenuri evaluate la 1 leu

© Photo : CFR CălătoriCFR
CFR - Sputnik Moldova-România
Abonare
Raportul devastator al Curții de Conturi dezvăluie cum au fost prejudiciate Căile Ferate Române.

BUCUREȘTI, 26 feb — Sputnik, Daniel Nistor. Călători care merg în picioare — este incredibil că se mai vând astfel de bilete la tren în 2018. Sute de kilometri de cale ferată scoase din funcțiune, un orar al circulației feroviare tot mai redus. Gări pustii la momente ale zilei când altădată peroanele gemeau. Zeci de mii de muncitori și specialiști dați afară.

Toate astea pentru că "nu sunt bani, bugetul e prea mic, CFR nu e rentabil". Așa ni se spune de câte ori ne întrebăm cum a fost posibil să se ajungă în situația asta.

Raportul pe anul 2016 al Curții de Conturi, publicat recent pe site-ul instituției, ne arată și unele dintre cauzele pentru care sunt bani.

Astfel, la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, Curtea de Conturi a constatat, printre altele:

Tren Поезд - Sputnik Moldova-România
Politică
Ministerul Transporturilor pregăteşte, în secret, spargerea CFR-ului

• neconcordanțe între valoarea bunurilor înscrise în Inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și valorile existente în evidența contabilă, în soldul contului „Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie — concesiune MT", cu suma de 84.262 mii lei. În timpul auditului, SRCF București și Ministerul Transporturilor au operat parțial în evidențele contabile valoarea bunurilor din domeniul public aprobate prin hotărâri ale Guvernului, diferența între valoarea bunurilor înregistrate în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și valoarea înregistrată în contabilitate reducându-se la 59.326 mii lei;

• obiective de investiții finalizate, recepționate și date în folosință în perioada 2015-2016, în sumă de 1.570.792 mii lei, realizate cu surse de la bugetul de stat și care, potrivit legii, aparțin domeniului public al statului, au fost menținute nejustificat în contul „Mijloace fixe care vor trece în domeniul public prin HG";

• în perioada 2015-2016, Compania a utilizat, pentru desfășurarea de activități, bunuri de natura proprietății publice, nou create, cu surse asigurate de la bugetul de stat sau rezultate în urma dezvoltării și/sau modernizării celor existente, fără încheierea de acte adiționale la contractul de concesiune, valoarea acestora influențând clauzele contractuale;

• ulterior inventarierii vagoanelor de călători din parcul centralizat al CNCF „CFR" SA, Comisia de inventariere nu a prezentat documentele care să justifice propunerea de scoatere din patrimoniu a unui număr de 21 de vagoane de călători. Rezultatul contabil al societății a fost denaturat prin efectuarea unor cheltuieli sau prin diminuarea unor venituri, astfel:

• au fost constituite și raportate eronat provizioane aferente drepturilor de personal ce fac obiectul unor litigii de muncă, în sensul că acestea nu au fost ajustate cu valoarea drepturilor de personal acordate de entitate, în cuantum de 250.814 mii lei (197.365 mii lei — salarii și 53.449 mii lei — contribuții ale angajatorului), ca urmare a sentințelor civile definitive;

• pentru aprobarea planului de management/administrare, directorul general și membrii Consiliului de Administrație au beneficiat nelegal de remunerații bonus în sumă de 307 mii lei, iar alte persoane din cadrul Companiei au utilizat, în perioada 2015-2016, autovehicule proprietatea CNCF „CFR" SA, decontând cheltuieli cu combustibilul pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de funcționare. De asemenea, pentru suma de 18 mii lei nu au fost prezentate documente din care să rezulte utilizarea în scopul activității economice, respectiv în interesul serviciului;

A CRH high-speed train leaves the Beijing South Station in Beijing, China, Tuesday, July 26, 2011 - Sputnik Moldova-România
Societate
Trenul de 9 milioane de euro, cumpărat de CFR , care se conduce singur

• SRCF București nu a calculat, evidențiat în contabilitate și urmărit, în vederea încasării, penalități în valoare de 141 mii lei, cuvenite în baza clauzelor prevăzute în contractele de închiriere pentru neîndeplinirea la scadență a obligațiilor de plată de către partenerii contractuali. Unele creanțe, în sumă de 896 mii lei, deși evidențiate, nu au fost urmărite și încasate, astfel că dreptul de a acționa în vederea încasării s-a prescris.

• SRCF Cluj a efectuat cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație (bunuri, lucrări, servicii nerecepționate în cantitatea facturată și plătită), prin acceptarea la decontare și plată a unor situații de lucrări cuprinzând articole de deviz care includ în structură materiale și manoperă nepuse în operă, în sumă de 30 mii lei, a unor cantități de lucrări supradimensionate de 109 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 96 mii lei. În evidența contabilă au fost menținute stocuri de materiale cu mișcare lentă sau fără mișcare, cu valoarea de 9.827 mii lei.

• SRCF Craiova a înregistrat și menținut evidența terenurilor din domeniul public neevaluate, astfel că terenurile aflate în concesiunea CNCF „CFR" SA, în suprafață totală de peste 1.652 de hectare, sunt înregistrate la valoarea de „1" leu. Tot la valoarea de „1" leu au fost înregistrate și terenuri din domeniul privat neevaluate, în suprafață totală de peste 133 de hectare; nu s-au urmărit în toate cazurile plățile din contul societății ca urmare a executării, astfel că drepturile câștigate prin sentințe judecătorești de către personalul propriu (86 de salariați din cadrul SRCF Craiova) în cursul lunii noiembrie 2016 s-au plătit de două ori (34 mii lei debite + 122 mii lei cheltuieli de executare), fără ca entitatea să sesizeze și să solicite restituirea sumelor.

Raportul INTEGRAL al Curții de Conturi, AICI.

Fluxul de știri
0