Societate
Știri de ultimă oră din societate, cazuri sociale, probleme, asistență socială, viața de zi cu zi, evenimente publice, culturale, viața de la țară, din cartier, prognoza meteo

Noul cod de etică în învăţământ: profesorii, obligați să nu mai accepte cadouri

© Fotolia / Sergii KondrytskyiШкольники среди учебников
Школьники среди учебников - Sputnik Moldova-România
Urmăriți-ne pe
НовостиTelegram
Este propus un nou cod de etică în învăţământul preuniversitar, cod care impune cadrelor didactice mai multe interdicţii. Ce trebuie să ştie toţi profesorii.

BUCUREŞTI — 20 dec — Sputnik. Un nou cod de etică în învăţământul preuniversitar a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei din România, cod care obligă profesorii să refuze cadourile de la elevi, potrivit proiectului de lege publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei

Codul de etică interzice cadrelor didactice solicitarea, acceptarea sau colectarea unor sume de bani ori cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea.

Totodată, profesorilor li se interzice oferirea de meditaţii contra cost propriilor elevi, prin constrângere.

Profesorul trebuie să ţină cont de următoarele valori şi principii prevăzute în codul de etică propus de Ministerul Educaţiei:

— imparțialitate și obiectivitate

— independență și libertate profesională
— responsabilitate morală, socială și profesională
— integritate morală și profesională
— confidențialitate și respectul pentru sfera privată
— primatul interesului public
— respectarea și promovarea interesului superior al educabilului
— respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului
— respectarea autonomiei personale
— onestitate și corectitudine intelectuală
— atitudine decentă și echilibrată
— toleranță și încurajarea diversității
— autoexigență în exercitarea profesiei
— interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creșterea calității activității didactice și a prestigiului unității/instituției de învățământ preuniversitar, precum și a specialității/domeniului în care își desfășoară activitatea
— implicare în democratizarea societății.

În relațiile cu educabilii, personalul didactic are obligația de a cunoaște, a respecta și aplica un set de norme de conduită pentru:

1. Ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a educabililor prin:

— supravegherea pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia
— monitorizarea, semnalizarea și interzicerea agresiunilor verbale și/sau fizice și a tratamentelor umilitoare/degradante asupra educabililor
— asigurarea protecției fiecărui educabil, prin denunțarea formelor de violență verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
— combaterea oricăror forme de abuz
— interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu educabilii.

2. Eliminarea oricăror activități care generează corupție:

— fraudarea examenelor;
— solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea;
— traficul de influență şi favoritismul;
— oferirea de meditații contra cost, cu proprii educabili, prin constrângere;

3. Asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive;

4. Susținerea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui educabil.

În exercitarea activităților şcolare și extrașcolare, personalului didactic îi este interzis:

— să folosească dotările și baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte
— să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale
— să organizeze activități care pot pune în pericol vădit siguranța și securitatea educabililor sau a altor persoane aflate în incinta unității/instituției de învățământ
— să consume substanțe psihotrope, etnobotanice și/sau alcool
— să încurajeze consumul de substanțe psihotrope, etnobotanice si alcool de către educabili
— să organizeze pariuri şi jocuri de noroc.

Fluxul de știri
0